Kaarina Kailo: Karhumytologia ja Suuri Äiti – Luolauskonnosta Saunapyhäkköön
27.1.2024
Anuirmeli Sallamo-Lavi: Tiibetiläisen mestarin tiimalasi
27.1.2024

Barbara Alice Mann & Kaarina Kailo: The Woman Who Married the Bear – The Spirituality of the Ancient Foremothers

Tarinoita kantaäidistä tai metsänneidosta, joka avioitui karhun kanssa, löytyy matriarkaalisista perinteistä varsinkin pohjoisilta alueilta kautta maailman. Karhumyyttejä löytyy niin alkuperäiskansoilta Pohjois-Amerikasta kuin Skandinaviasta, Venäjältä ja jopa Aasiasta (Japanista, Koreasta).

Kirjassaan The Woman Who Married the Bear Barbara Alice Mann, Amerikan alkuperäisväestön tutkija (seneca) ja dosentti Kaarina Kailo yhdistävät asiantuntemuksensa. He vertaavat Pohjois-Amerikan ja Euraasian myyttien eroja ja samankaltaisuuksia kyseenalaistaen samalla karhumytologian patriarkaaliset lukusuositukset ja tulkinnat.

Tutkijat nostavat esiin myyttien yhteisiä piirteitä osana matriarkaalista muinaiskulttuuria paljastaen muutokset, jotka heijastavat siirtymää patriarkaattiin myös osana tarinankerrontaa. Kirjoittajat kertovat uutta tietoa Amerikan ”karhukansoista” ja väestökehityksestä uusimpien DNA-tutkimusten valossa sekä luovat uusia analyyttisiä tulokulmia (sukupuolen- ja alkuperäiskansatutkimuksen metodeja) karhun ja naisen avioliitosta kertoviin tarinoihin ja viisausperinteisiin. He myös kiinnittävät huomion tarinoiden välittämiin ihmisen ja luonnon sekä muiden lajien keskinäisriippuvaisuuden arvoihin, ns. alkuperäisiin ekoeettisiin ohjeisiin.

Kirjoittajat ulottavat analyysinsä 35 000 vuoden taakse selvittääkseen alkuperäiskansojen naiskeskeisen karhuperinteen eri säikeitä. Kiinnittämällä huomiota karhuhenkisyyteen ja –uskontoon tutkijat paljastavat kalliotaiteesta, luolista, seremonioista, rituaaleista ja perinteistä löytämänsä muinaisten matriarkaattien tai matrististen kulttuurien maailmankuvan, rituaalit ja arvot.

Varhaisimpien tunnettujen perinteiden mukaan naisten ja karhujen yhteys löytyy tähtimuodostelmista, biokosmisesta ajanlaskusta, talvehtimisesta karhunpesässä tai luolissa. Karhun herääminen ja suurena ihmeenä pidetty pentujen syntymä keväällä talvipesästä ovat osa samaa elämänvoiman ja luonnon kasvuvoiman juhlimista kuin uudelleensyntymiseen yhdistetyt Suuret Äidit ja kuukautisiin pohjautuva ajanlasku. Pronssikaudella tarina Naisen ja Karhun avioliitosta kuitenkin muuttuu miehiseksi metsästystarinaksi ja huomio siirtyy karhunpeijaisiin. Syntymän ja kuoleman dialektiikassa karhun tappaminen ja kuolema nousevat elämän paluuta juhlineiden rituaalien ja lajien välistä yhteenkuulumista painottavien kertomusten edelle.

Mann ja Kailo paljastavat karhuavioliiton alkuperäisten ohjeiden taustalla vaikuttavan ekososiaalisesti kestävän elämäntavan ja myyttien taustalla heijastuvan maternaalisen symbolikielen, joka on yhdistetty arkeomytologiassa jumalattaren kieleen.

Barbara Alice Mann on Toledon yliopiston emeritus-professori Ohiosta, Yhdysvalloista. Hän kuuluu Seneca-intiaanien karhuklaaniin. Hän on julkaissut noin 500 artikkelia ja 15 kirjaa, esimerkiksi Spirits of Breath: The Twinned Cosmos of Indigenous America sekä Iroquoian Women: The Gantowisas.

Kaarina Kailo on toiminut naistutkimuksen professorina Oulun yliopistossa Suomessa; Suomen Akatemian varttuneena tutkijana ja hänellä on ollut mm. virkoja Concordian ja Quebecin yliopistossa, Kanadassa. Kailo on julkaissut satoja artikkeleita ja useita kirjoja mm. rauhanomaisista kulttuureista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, lahjataloudesta, ekofeminismistä, ekomytologiasta, karhumyyteistä, saunasta ja parantumisesta, naisten spirituaalisista perinteistä ja Pohjolan jumalattarista. Hän toimitti mm.Wo/men and Bears. The Gifts of Nature, Culture and Gender Revisited (2008) ja on julkaissut suomeksi tietokirjoja saunan henkisistä taustoista, rituaaleista ja jumalattarista. Lokakuussa 2023 ilmestyy Karhumytologia ja Suuri Äiti. Luolauskonnosta saunapyhättöön ja hikimajaan (Basam books).

Oxford UP, lokakuu 2023