Kansikuva: Merireittejä Menneisyyteen
Katariina Vuori: Merireittejä menneisyyteen. Kun rakastuin kuolleeseen merikapteeniin
30.6.2023
Kirjan kansi
Päivi Tuulikki Koskela: Varastettu metsä
8.10.2023

Suvi Tuomikoski: Uravalmennus työpaikalla – mitä meistä tulee seuraavaksi?

Tuomikosken kirjan kansi.
Tuomikosken kirjan kansi.

Teos kertoo, kuinka uravalmennus tarjoaa tukea ammattiahdistukseen; eli niihin hetkiin, kun koemme monesta syystä johtuvaa ammatillista epävarmuutta. Se ei ainoastaan auta työntekijää, vaan myös johtotehtävissä toimivia ja koko organisaatiota. Uravalmennus ei tarkoita itsensä kirittämistä aina vain parempiin suorituksiin, vaan mahdollisuutta hallita omaa työtä ja elämää.

Kirja avaa, mitä uravalmennus on, kuka sitä tekee ja miksi tällaista mahdollisuutta tulisi hyödyntää organisaatioissa enemmän. Asiantuntijoiden vieraskynäpalstat rytmittävät tätä teosta, jonka avulla jokainen itseään tai muita johtava henkilö pääsee ottamaan askeleen kohti kulttuuria, jossa keskustelu työuran kehityssuunnasta on osa arkea.

Kyseessä on tietokirjailija, kasvatuspsykologi (KM), työhyvinvointivalmentaja Suvi Tuomikosken toinen ammatillista kasvua ja työurien moninaisuutta kuvaava kirja. Hän toivoo työpaikoille entistä rohkeampaa puhetta ammatillisesta kasvusta ja sitä kautta yhdessä rakennettavia, kestäviä työuria.

”Lähdin kirjoittamaan tätä teosta sen perään, kun minulta kysyttiin toistuvasti, mikä auttaa ammattiahdistukseen eli ammatilliseen epävarmuuteen? Ajattelen, että erilaiset valmennukselliset tai ohjaavat tahot ovat tärkeitä omaa ammatti-identiteettiä ja työuraa pohtiessa, sillä ne voivat auttaa hahmottamaan kokonaisuuden kannalta oleellisia kysymyksiä ja asioita. Olemme tyypillisesti erilaisissa uran käännekohdissa yhä useammin, iästä tai roolista riippumatta. Tämä aihe koskettaa täten vahvasti myös työpaikkoja. Tutkimuksen mukaan uuden oppimisen ja ammatillisen kasvun mahdollisuuksilla, on yhteys muun muassa työpaikan vaihtamisen aikeisiin. Erilaiset valmentavat ja uuden oppimista tukevat menetelmät ovat siis tärkeä yksilöä ja organisaatiota eteenpäin vievä asia.”

Books on Demand, elokuu 2023