Katja Törmänen: Maan tytär
21.10.2020
Kari Kovalainen: Hanhikaira
21.10.2020

Veli Käsmä & Co: Vanhuus vallan varjossa

Valinnanvapautta vai uutta vankeutta?

Teoksessa tuodaan esille Suomeen syntynyt uusi hoitokulttuuri, jota on markkinoitu valinnanvapaudella. Sen keskiössä eivät ole vanhukset, vaan taloudelliset intressit – raha. Vuoden 2019 tammikuun lopulla Suomessa herättiin uutiseen, joka pysäytti hyvin alkaneen miljardibisneksen maamme vanhuksilla. Kuinka kauan se olisi vielä jatkunut ilman vastuunsa tuntevan hoitajan ilmiantoa?

Naisvaltaiselle hoiva-alalle olivat tulleet uudet isännät, joiden edessä ei tule taipua, vaan taistella ja turvata vanhuksille arvokas elämä. Mitkä ovat keinot? Osittain kunnat olivat laiminlyöneet hoivakotiensa valvonnan, ja valitusten vuoksi Suomen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluva keskusvirasto Valvira ja aluehallintovirastot joutuivat puuttumaan asiaan.

 Teoksen alku kertoo kolmen sukupolven yhteisasumisesta saman katon alla. Miniä oli päättänyt saada riitaisan anoppinsa vanhushoivaan. Yllättävien tapahtumien seurauksena vastahakoinen Bertta-anoppi joutuu kotikaupungissa olevaan hoivakotiin.

Lukija matkaa Bertan ja hänen kohtalotovereidensa sekä hoitajien mukana hoitokodin värikkäässä arjessa. Hoitotilanteisiin liittyvät tapahtumat perustuvat tosiasioihin ja ovat useamman vanhushoiva-alan ammattilaisten taustoittamia. Mukana on myös vuoden 2019 vanhushoivauutisointia.

Kustannus Ves-Line, 2019.