Herman Jessen runokirjan kansi
Herman Jesse: Luontaisen korkea runous
29.6.2022
Jukka Takalo: Twiittijokisarja
21.9.2022

Kaarina Kailo: Sauna, naiseus ja elämänkaari. Perinnekulttuurin paluu

Kirjan kansikuva

Basam Books

Kirjan kansikuva
Basam Books

Saunassa – suomalaisen perinnekulttuurin mikrokosmoksessa – on kautta aikain uudistuttu sekä eheytetty niin kehoa kuin mieltä. Ilmasto- ja ekokriisien aikakaudella kirjan ajankohtainen anti on myös kuvata, miten perinnesauna itse asiassa juuri edistää ekososiaalista sivistystä ja kestävää kehitystä. Uutuusteos keskittyy saunan elämänkaarirituaaleihin ja unohdettuun, jopa vaiennettuun feminiiniseen puoleen ja kulttuurihistoriaan.

Kirjassa esitellään saunarituaaleja synnytys-, morsius- ja hääsaunoista sekä lemmennostatussaunoista vainajan viimeisiin löylyihin. Teoksessa tarkastellaan myös erityisesti naisten rituaali- ja sosiaalisessa asemassa tapahtuneita muutoksia ja pyritään saunakulttuurin uudistamiseen ennakkoluulottomassa ekologisessa hengessä. Koska medikalisaatio ja kirkko ovat länsimaissa leimanneet naisen kehon luonnolliset prosessit puutostiloiksi, sairauksiksi tai kirkon puuttumista edellyttäviksi epäpuhtauden ilmenemismuodoiksi, on tervehdyttävää palauttaa naisten omanarvontunto ja omaehtoinen esipatriarkaalinen kulttuuri myös suhteessa saunaan kehon ja mielen pyhäkkönä.

Rohkea tietokirja tarjoaa käytännönläheisiä ehdotuksia siitä, miten siirtymäriittejä ja muuta tapakulttuuria voitaisiin ottaa uudestaan käyttöön luontouskonnon ja ekososiaalisen sivistyksen hengessä, ja tarjoaa esimerkkejä varsinkin ikänaisia voimaannuttavista riiteistä.

Kaarina Kailo (Ph.D.) on Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti, tietokirjailija ja tunnustettu matriarkaalisen tutkimuksen asiantuntija. Hän on toiminut Simone de Beauvoir -instituutissa, Montrealissa ja Suomessa Oulun yliopiston naistutkimuksen professorina sekä Suomen Akatemian varttuneena tutkijana. Hän on saanut l985 Kalevalan juhlavuoden mitalin myös kansalliseepoksen tutkimuksistaan ja tunnetuksi tekemisestä Kanadassa.

Tämä viimeisin saunakirja on Kailon kolmas saunakirja, jota seuraa Oxfordin yliopiston julkaisema teos karhu-uskonnosta (2023). Aiempiin saunakirjoihin kuuluu Pohjolan mytologia: saunan maa-ilma, haltijat ja jumalat/taret (2021). Kailo on itse kuvittanut aiemman saunakirjansa. Myös tässä on hänen kuvitustaan.

Basam Books, kevät 2022